o palečkovi

O nás

Něco na úvod

Organizace byla nejprve založena a posléze 5.6. 1997 zaregistrována Ministerstvem vnitra. Na prvním setkání Palečka (28. února 1998 v pohostinství FC Břevnov, Praha – Strahov) proběhla také valná hromada, která schválila stanovy, v nichž je mj. formulována činnost a cíle společnosti. Občanské sdružení Paleček sdružuje lidi malého vzrůstu, jejich rodiny a příznivce. Jeho existence je pro všechny velice významná.

 

Spolek Paleček se zaměřuje na dosažení těchto cílů

  • usilování o naplnění obecných lidských práv i specifických práv zdravotně postižených
  • zastupování členů při jednáních s orgány státní správy a snahu o změnu legislativy ve prospěch zdravotně postižených
  • navazování kontaktů mezi lidmi s malým vzrůstem a mezi rodinami takto postižených jedinců
  • všestranná pomoc občanům s malým vzrůstem a jejich rodinám při překonávání následků tohoto zdravotního postižení a vyvíjení aktivit vedoucích k odstraňování problémům s ním souvisejících
  • poskytování informací a vzdělávání v oblasti příčin a následků malého vzrůstu
  • propagace problematiky malých lidí ve veřejnosti a jejich integrace do společnosti
  • spolupráce s podobnými organizacemi v České republice i zahraničí

Kolik už nás je?

Paleček má v současnosti přes 350 členů

Paleček má v současnosti přes 350 členů, tj. těch, kteří se zúčastnili jednoho ze dvou setkání a vyplnili přihlášku a další zájemce o členství, tj. těch, kteří vyplnili předběžnou přihlášku, ale nemohli se z různých důvodů některého ze setkání účastnit, nebo neobdrželi řádnou přihlášku. Letních týdenních pobytů se pravidelně účastní kolem 80-90 členů, víkendových pobytů 50-60 členů.

Občanské sdružení Paleček

Co je pro nás důležité

Seznámení široké veřejnosti s touto problematikou považuje naše sdružení za zvlášť důležité, neboť ještě ve 21. století přetrvává názor, že osoby s malou výškou patří do ústavu, v lepším případě vidí jejich společenské uplatnění pouze v zábavním průmyslu.

Občanské sdružení Paleček pořádá každoročně letní týdenní setkání s rehabilitačním programem, který je zajišťován rehabilitační sestrou a masérem. Mimo sportovní vyžití mají děti i dospělí pečlivě naplánovaný program, jehož téma se každý rok mění (Olympijské hry; Z pohádky do pohádky; Vesmír; Letem světem; Čáry, kouzla, magie; IZS…).

Poslední dva roky Paleček pořádá i jarní a podzimní víkendová setkání.

Jak vznikl Paleček?

Historie

Na začátku zakladatelé Palečka rozesílali tento dopis:

Vážení přátelé,

být malý (nebo, chcete-li, malého vzrůstu) není důvodem k zoufání. Naopak, tento úděl můžeme brát jako pouhou odlišnost od průměrné populace, spojenou s některými překážkami, jež jsou výzvou k aktivnějšímu životu. Někdo tuto výzvu přijímá s přirozenou vnitřní silou a s pomocí nejbližšího okolí, někdo to má v životě složitější a se svým osudem se vyrovnává obtížněji. Přesto všichni máme cosi společného.

Dovolujeme si Vám proto představit nově vznikající organizaci a nabídnout Vám, v případě Vašeho zájmu, členství v ní. Tato organizace bude především poskytovat informace, pomoc a kontakty lidem malého vzrůstu a rodičům dětí s poruchami růstu. Budeme se snažit prosazovat jejich oprávněné zájmy v oblasti sociální, legislativní, zdravotní i vzdělávací. Jedním z jejích cílů by měla být i systematická práce s médii a seznamování široké veřejnosti s problematikou těchto lidí. Organizace je zakládána jako dobrovolné, svépomocné a nestátní sdružení občanů.

Společnost je otevřena všem občanům malého vzrůstu, ať je příčina jejich stavu jakákoliv, všem jejich rodičům příbuzným a příznivcům. Je určena každému, kdo potřebuje pomoci, každému, kdo chce pomáhat, i tomu, kdo cítí pouze potřebu sdílet podobný osud a životní zkušenosti.

Přípravný výbor tvoří lidé malého vzrůstu, ale nemalých, třebaže reálných plánů. Chceme se mimo jiné opřít o poznatky ze zahraničí (německé organizace Bundesverband Kleinwuchsige Menschen und ihre Familien a americké Little People of America), ale budeme samozřejmě vycházet z domácích poměrů a ze spolupráce s místními organizacemi a zejména lékařskými i jinými odborníky. Budeme usilovat o celostátní charakter organizace a případné zakládání regionálních klubů. Především však chceme dát dohromady co nejvíce lidí, kteří mají mnoho společného. Věříme, že nás v tomto úsilí podpoříte.

Děkujeme Vám a těšíme se na Vaši odpověď a kontakt s Vámi.

S pozdravem.

Pavlína a Jiří Novákovi, Irenea Virtová, Tomáš Cikrt