O Palečkovi

Organizace byla nejprve založena a posléze 5.6. 1997 zaregistrována Ministerstvem vnitra. Na prvním setkání Palečka (28. února 1998 v pohostinství FC Břevnov, Praha – Strahov) proběhla také valná hromada, která schválila stanovy, v nichž je mj. formulována činnost a cíle společnosti.

U drtivé většiny členů je malý vzrůst zapříčiněn některou z forem kostní dysplázie. To velmi zjednodušeně řečeno znamená, že ještě před narozením byl z neznámých příčin porušen vývoj jejich kostí a chrupavek. Následkem toho jsou tito lidé nápadně menší než jejich vrstevníci. Tento vzrůst je disproporční, končetiny jsou kratší než trup. Nejčastějším typem malého vzrůstu zapříčiněného kostní dysplázií je achondroplázie, tímto postižením také trpí nejvíce členů. Tak jako v zahraničí jsou však v Palečku také lidé postižení lomivostí kostí, či poruchami, které nesouvisí s kostními dyspláziemi (proporční typy malého vzrůstu).

Paleček má v současnosti 75 řádných členů, tj. těch, kteří se zúčastnili jednoho ze dvou setkání a vyplnili přihlášku a další zájemce o členství, tj. těch, kteří vyplnili předběžnou přihlášku, ale nemohli se z různých důvodů některého ze setkání účastnit, nebo neobdrželi řádnou přihlášku.