Historie

Jak vznikl Paleček?

Na začátku zakladatelé Palečka rozesílali tento dopis:

Vážení přátelé,

být malý (nebo, chcete-li, malého vzrůstu) není důvodem k zoufání. Naopak, tento úděl můžeme brát jako pouhou odlišnost od průměrné populace, spojenou s některými překážkami, jež jsou výzvou k aktivnějšímu životu. Někdo tuto výzvu přijímá s přirozenou vnitřní silou a s pomocí nejbližšího okolí, někdo to má v životě složitější a se svým osudem se vyrovnává obtížněji. Přesto všichni máme cosi společného.

Dovolujeme si Vám proto představit nově vznikající organizaci a nabídnout Vám, v případě Vašeho zájmu, členství v ní. Tato organizace bude především poskytovat informace, pomoc a kontakty lidem malého vzrůstu a rodičům dětí s poruchami růstu. Budeme se snažit prosazovat jejich oprávněné zájmy v oblasti sociální, legislativní, zdravotní i vzdělávací. Jedním z jejích cílů by měla být i systematická práce s médii a seznamování široké veřejnosti s problematikou těchto lidí. Organizace je zakládána jako dobrovolné, svépomocné a nestátní sdružení občanů.

Společnost je otevřena všem občanům malého vzrůstu, ať je příčina jejich stavu jakákoliv, všem jejich rodičům příbuzným a příznivcům. Je určena každému, kdo potřebuje pomoci, každému, kdo chce pomáhat, i tomu, kdo cítí pouze potřebu sdílet podobný osud a životní zkušenosti.

Přípravný výbor tvoří lidé malého vzrůstu, ale nemalých, třebaže reálných plánů. Chceme se mimo jiné opřít o poznatky ze zahraničí (německé organizace Bundesverband Kleinwuchsige Menschen und ihre Familien a americké Little People of America), ale budeme samozřejmě vycházet z domácích poměrů a ze spolupráce s místními organizacemi a zejména lékařskými i jinými odborníky. Budeme usilovat o celostátní charakter organizace a případné zakládání regionálních klubů. Především však chceme dát dohromady co nejvíce lidí, kteří mají mnoho společného. Věříme, že nás v tomto úsilí podpoříte.

Děkujeme Vám a těšíme se na Vaši odpověď a kontakt s Vámi.

S pozdravem.

Pavlína a Jiří Novákovi, Irenea Virtová, Tomáš Cikrt