Založení Spiritu

Založení SPIRItu2018: Původně jsme všechny tři členky byly
pěstounkami na přechodnou dobu. Do péče jsme dostávaly miminka i
větší děti na dobu, než se pro ně našla definitivní rodina. Postupně se
dvě z nás staly pěstounkami dlouhodobými, to když jsme do péče
dostaly děti, pro které se rodina prostě nenašla. Je to holý fakt:
rodiny pro děti s jakoukoliv „jinakostí“ nejsou. Jakmile má dítě
zdravotní hendikep nebo třeba v rodinné anamnéze nějaké duševní
onemocnění, stálá rodina pro něj prostě není. Stává se i to, že takové
dítě není vůbec dáno do přechodné pěstounské péče, ale je rovnou
posláno do ústavu. To nám samozřejmě připadá hrozné. Podle nás
má právo na rodinu a důstojný život každé dítě a stát by to měl
zaručit.
Pěstouni bývají kritizováni za to, že si děti vybírají. My tomu
rozumíme, rozumíme obavám a nejistotě. To, čemu nerozumíme je,
že pro stát jsou tyto obavy a tím pádem nedostatek pěstounských
rodin, důvodem proč zachovat ústavy a nesnaží se například o osvětu
a podporu pečujících osob. Kalendář2021 My a naše „jiné“ děti byl
logickým krokem na naší cestě. Sepsali jsme příběhy lidí, kteří do
svých rodin přijali „jiné“ děti. Svěřili se nám s tím, jak strašně těžké je
pečovat o přijaté dítě s jakoukoliv jinakostí, se strachem z
neznámého, mluvili jsme o reakcích nejbližších i úplně cizích lidí a o
tom, co takové rozhodnutí v životě bere a co do života naopak
přináší. 2 V našem týmu už nejsme jenom my tři, přidali se k nám naši
muži, máme skvělou grafičku, maminku tří malých dětí, pomáhá nám
řada pěstounů. Kalendář máme v plánu zaslat jako dárek k Vánocům
politikům, kteří se vyjadřují k náhradní rodinné péči, těm, kteří mají
tu moc a možnosti změnit tenhle systém k lepšímu. Kalendář se fotil
na zahradě plné dětí. Všechny děti si spolu hrály, nikdo se nikomu
nesmál, nikdo se nad ničím nepohoršoval. Bylo to krásné a
2
inspirativní odpoledne a atmosféra z toho dne je znát i na
fotografiích.
Plánů máme mnohem víc – chceme pořádat pobyty pro pěstounské
rodiny, pobyty, kam budou moc pěstouni přijet i s „ jinými“ dětmi.
Rádi bychom jim zajistili volný čas, odpočinek, relaxaci, prostor ke
sdílení i odborné poradenství. Postupně na našich plánech
pracujeme, ale jde to pomalu, naše děti nás stále ještě hodně
potřebují. Rády bychom vytvořily i databázi organizací a spolků, které
se věnují podpoře dětí s různými diagnózami. Žadatelům o
pěstounství by určitě pomohlo, kdyby se mohli spojit s někým, kdo
má zkušenost s péčí o dítě s daným problémem nebo odlišností a
mohli by se tak lépe rozhodnout.
Rozhodli jsme se spojit se se spolky a organizacemi, které pomáhají
pečujícím o děti s nějakou „jinakostí.“ Chceme vytvořit síť lidí
s různými zkušenostmi, na které se bude moc obrátit člověk
rozhodující se o přijetí dítěte.